6 calls to _drush_sql_connect()

drush_sql_build_dump_command in commands/sql/sql.drush.inc
Build a mysqldump/pg_dump/sqlite statement.
drush_sql_cli in commands/sql/sql.drush.inc
drush_sql_connect in commands/sql/sql.drush.inc
drush_sql_db_exists in commands/sql/sql.drush.inc
drush_sql_sync in commands/sql/sync.sql.inc
_drush_sql_drop in commands/sql/sql.drush.inc